– biosolárne strechy sú inteligentnou zelenou infraštruktúrou

Mnoho ľudí žije v dojme, že strecha môže byť zelenou alebo môže produkovať solárnu energiu, ale nie oboje. Kombinácia týchto dvoch technológií je bežná v mnohých krajinách sveta, spomenieme Švajčiarsko, Nemecko či Rakúsko, tieto krajiny sú v tejto oblasti lídrami.

 

Zelené strechy a solárna energia

Biosolárna strecha vytvára energiu a poskytuje všetky výhody zelenej strechy, v skutočnosti môžu existovať symbióza medzi oboma systémami aj navzájom. Existujú významné dôkazy, že kombinácia solárnych panelov a vegetácie môže priniesť tieto výhody:

 

  • Solárne / fotovoltaické panely môžu pracovať efektívnejšie na streche, na ktorej sa nachádza vegetačný systém. Mikroklíma okolo panelov zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ak je v okolí panelov príliš horúco, strácajú svoju efektívnosť. „Zelený vegetačný strešný prvok“ má v tomto prípade chladiaci účinok, a to najmä v lete. Celoročne môžu zelené strechy udržiavať okolo panelov teplotu blízku 25 ° C. Táto teplota je pre solárne panely najlepšou – vtedy pracujú najefektívnejšie.

 

  • Zelená strecha uľahčuje inštaláciu panelov A-rámu. Strešný substrát zelenej strechy poskytuje záťaž pre držanie A-rámov a panelov na mieste. Doplníme, že na spodnú hydroizolačnú vrstvu nemá žiaden vplyv.

 

  • Fotovoltaické panely by mali tiež zvýšiť rozmanitosť vegetácie, a tým aj fauny zelenej strechy. Panely pod sebou vytvárajú tieňované miesta. Odtokom dažďa vytvárajú vlhké miesta pred sebou a suchšie oblasti za sebou. Vytvára sa tak akási „mozaika biotopu“, ktorá zabezpečuje rozmanitosť vegetácie, tá zároveň priťahuje širšiu škálu motýľov, včiel, chrobákov a ďalších druhov.

 

Keď sú zelená strecha a solárna energia zlé navrhnuté

Zle navrhnutá zelená strecha a solárne panely – Londýn

Ak však biosolárne strechy nie sú správne navrhnuté a nainštalované, môže dôjsť k chybe, vyššie uvedené pozitíva sa môžu celkom ľahko zmeniť na negatíva. Až príliš často sa solárne panely považujú za dôležitý prvok, veď poskytujú energiu, ktorá má jednoznačnú finančnú hodnotu.  Vyššie uvedený obrázok ilustruje problém, keď boli panely umiestnené príliš blízko pri sebe a na streche začal rásť nesprávny druh rastlín.

Úspešné projekty v oblasti biosolarnych striech

Na celom svete existuje niekoľko príkladov biosolárnych striech, ktoré kombinujú zelené strechy so slnečnou energiou. Za zmienku stojí strecha Olympijského parku Media Center v Stratforde, strecha banky Standard Chartered je ďalšou. So zvýšeným záujmom o slnečnú energiu na strechách súčasného primátora Londýna sa takéto projekty pravdepodobne zvýšia.

Strecha banky Standard Chartered

Vo Švajčiarsku môžeme nájsť v celej krajine projekty biosolárnych striech. Strecha Messe Hall v Bazileji inštalovaná v roku 2000 bola jednou z prvých. Je taktiež jednou z najväčších solárnych striech v krajine.

Messe halle v Bazileji

 

V Nemeckom Freiburgu, ale aj na iných miestach tejto krajiny vieme nájsť veľa zelených striech kombinovaných so solárnymi panelmi. Vo Francúzsku vznikol zákon o podpore solárnych a zelených striech. Určite povedie k väčšiemu počtu biosolárnych striech, avšak zákon nie je doposiaľ jednoznačný – či vôbec môže dôjsť k ich vzájomnej kombinácii.

Budúcnosťou by mala byť určite zelená strecha a solárna energia. Bohužiaľ, architekti sa príliš často rozhodnú oddeliť tieto dve technológie. S rastúcim tlakom spoločnosti v oblasti plnenia cieľov týkajúcich sa obnoviteľnej energie sú zelené strechy s výrobou slnečnej energie určite súčasťou inteligentnej budúcnosti miest.

Zdroje:

https://livingroofs.org

http://www.tritec-energy.com