Rozsiahle plochy pokryté širokou škálou vegetácie poskytujú domov mikroorganizmom, bezstavovcom, drobnému hmyzu a vtákom. Zdravý a fungujúci ekosystém vytvára príjemné prostredie, v ktorom je radosť pracovať a žiť. Vizuálna a environmentálna diverzita tiež pozitívne vplýva na psychické zdravie ľudí.

Včela na kvetine