Zelenou strechou zvyšujete hodnotu nehnuteľnosti

Zelená strecha je jedným z hlavných pilierov zelenej architektúry. Je ľahko identifikovateľným symbolom, ktorý môže pre ľudí so znalosťami o výhodách zelených striech byť rozhodujúcim faktorom.

Zelená strecha môže byť veľkým plusom pri predaji domu, bytov v bytovom dome, pri prenájme bytov, alebo obchodných priestorov alebo dokonca pri najímaní zamestnancov.

Zvýšenie hodnoty