Pri zelených strechách časť zrážok zachytáva strešný substrát a časť hydroakumulačná vrstva tvorená malými kalíškami. Z týchto vrstiev si postupne vodu čerpajú rastliny, z ktorých sa opäť vyparuje do ovdušia. Udržuje sa tak zdravé prostredie s prirodzenou vlhkosťou. V lete zelená strecha zadrží 70-90 % všetkých zrážok. V zime je to približne 40 %. Ide jednak o odľahčenie kanalizácie, ale tiež o možnú úsporu. Ak totiž platíte za stočné, teda odvod vody do kanalizácie, môžete požiadať o zníženú sadzbu a uštriť tak až 45 %. Zadržiavanie vody tiež znižuje riziko požiaru a jeho šírenia.

Kvapka vody na liste