Je vhodná pre tých, ktorí plánujú strechu využívať a tráviť na nej voľný čas. Je ideálna vtedy, keď máte na strechu prístup z vyššieho podlažia, alebo je strecha spojená s terénom.

Na intenzívnej zelenej streche môžete mať podľa hrúbky substrátu takmer všetky druhy rastlín, dokonca kríky a stromy. Najčastejšie sa pre pokrývanie intenzívnych zelených striech používa klasický trávnik.

Pre krásny smaragdovo zelený trávnik je potrebná výška substrátu aspoň 20 cm. Používa sa tu špeciálny záhradný substrát a trávnik sa vysádza formou predpestovaných kobercov. Ihneď po osadení trávnika si teda môžete užívať jeho krásu. Aby bol trávnik dlhodobo pekný, je samozrejme potrebná jeho pravidelná údržba – kosenie, hnojenie a zavlažovanie. V kombinácii s drevenou terasou alebo dlažbou tu vzniká dokonalý priestor na voľný čas. Pri intenzívnej zelenej streche je potrebné rátať s hmotnosťou celej skladby cca 300 kg/m2. 

Trávnik na intenzívnej zelenej streche