Živá strecha na trávenie voľného času

Intenzívna zelená strecha je vhodná pre tých, ktorí plánujú strechu využívať a tráviť na nej voľný čas.

Je ideálna vtedy, keď máte na strechu prístup z vyššieho podlažia alebo je strecha spojená s terénom. 

Strecha pre náročnejšie rastliny

Na intenzívnej zelenej streche môžete mať podľa hrúbky substrátu takmer všetky druhy rastlín, dokonca kríky a stromy. Najčastejšie sa pre pokrývanie intenzívnych zelených striech používa klasický trávnik.

Intenzívna zelená strecha je teda typ strechy, ktorý podporuje rast náročnejších rastlín, vrátane stromov, kríkov a trvaliek a je často navrhovaná ako plnohodnotná záhrada, čo umožňuje pestovanie väčších a hlbšie zakorenených rastlín.

Pre krásny smaragdovo zelený trávnik je potrebná výška substrátu aspoň 20 cm.

Používa sa tu špeciálny záhradný substrát a trávnik sa vysádza formou predpestovaných kobercov. Ihneď po osadení trávnika si teda môžete užívať jeho krásu.

Vyžaduje pravidelnú údržbu

Aby bol trávnik dlhodobo pekný, je samozrejme potrebná jeho pravidelná údržba – kosenie, hnojenie a zavlažovanie.

V kombinácii s drevenou terasou alebo dlažbou tu vzniká dokonalý priestor na voľný čas.

Pri intenzívnej zelenej streche je potrebné rátať s hmotnosťou celej skladby cca 300 kg/m2. 

Trávnik na intenzívnej zelenej streche