Zelená strecha a jej skladba

Ako už z vyššie uvedených vrstiev a materiálov vyplýva, zelená strecha je komplexný systém, ktorý vyžaduje pomerne starostlivé plánovanie a výber správnej technológie a materiálov.

Správna skladba zelenej strechy je kľúčová pre jej funkčnosť, efektívnosť a dlhú životnosť.

Každá vrstva má špecifickú úlohu, ktorá prispieva k celkovému výkonu a ekologickým prínosom zelenej strechy. Tieto vrstvy spolupracujú, aby zabezpečili správne fungovanie zelenej strechy, jej dlhú životnosť a efektívnosť.

Ak plánujete realizáciu zelenej strechy svojpomocne, odporúčame to prekonzultovať s odborníkmi, aby ste zabezpečili, že všetky vrstvy budú správne navrhnuté a integrované.

 

Základná skladba zelenej strechy v skratke:

 

  • Rastliny – rozchodníkové koberce alebo výsadbové rastliny poskytujú estetickú hodnotu, zadržiavajú dažďovú vodu a zlepšujú tepelnú izoláciu.
  • Strešný substrát – poskytuje priestor pre rastliny, rast koreňov, zadržiava vodu a živiny pre rastliny.
  • Filtračná vrstva – filtruje a zabraňuje upchávaniu drenážnej vrstvy. jemnými časticami zo substrátu.
  • Drenážna vrstva – zabezpečuje odvodnenie prebytočnej vody.
  • Hydroakumulačná vrstva – zadržiava vodu pre suché dni a zvyšnú odvádza cez perforáciu nižšie.
  • Ochranná vrstva – pomocou geotextílie alebo ochrannej fólie chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením a UV žiarením.
  • Oporný systém – pevný základ šikmých striech, ktorý podporuje všetky vrstvy zelenej strechy.
  • Hydroizolačná vrstva – chráni budovu pred prenikaním vody.