Vrstvy zelenej strechy chránia fóliu pred veľkými tepelnými výkyvmi, ale aj pred mechanickým poškodením. Aj tú najlepšiu fóliu môžete v podstate veľmi jednoducho poškodiť, alebo ju môžu poškodiť pracovníci iných firiem, ktoré prídu na strechu niečo dodatočne namontovať. Pri zelenej streche Vám takéto starosti odpadajú.

ochrana hydroizolácie