Pri šikmých strechách so sklonom nad 15° zabraňuje zosúvaniu vrstiev zelenej strechy a odplavovaniu substrátu.

oporný systém