Zadržiava vodu pre suché dni a zvyšnú odvádza cez perforáciu nižšie. Slúži teda ako výborná regulácia vody pre rastliny.

Podľa toho, aké rastliny si zvolíme vyberáme aj nopovú fóliu. 

Nopová fólia s výškou 20 mm

Ideálna pre extenzívne zelené strechy, ktoré nevyžadujú veľa vody. Teda najmä rozchodníky, skalničky, rozchodníkové koberce, nenáročné trávy. 

Nopová fólia s výškou 40 mm

Takáto nopová fólia sa používa pri intenzívnych zelených strechách, kde je požiadavka na vyššiu akumuláciu vody. Takáto nopová fólia je ideálna už aj pre trvalkové výsadby alebo trávnik.

Nopová fólia s výškou 60 mm

Toto je najvyššia štandardne používaná nopová fólia pre zelené strechy. Má vysokú akumulačnú kapacitu a používa sa na strešné záhrady, ale aj na parkoviská. Takto vysoká nopová fólia sa v niektorých prípadoch vypĺňa štrkom, aby sa predišlo jej deformácii pri vysokom zaťažení. Nopová fólia s hrúbkou 60 mm je vhodná aj pod parkoviská alebo chodníky. 

Nopové fólie si môžete pozrieť aj v našom e-shope.