Zadržiava vodu pre suché dni a zvyšnú odvádza cez perforáciu nižšie. Slúži teda ako výborná regulácia vody pre suchomilné rastliny.

hydroakumulačná vrstva