V dnešnej dobe, keď otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu, architekti...
Každá novo projektovaná stavba na Slovensku bude musieť mať na časti svojej strechy nasadenú zeleň....
V Bratislavskom centre mesta, na starom bytovom dome, sme zrekonštruovali starú asfaltovú strechu. Počas osemdesiatich rokov...
Zelené strechy, vegetačné strechy, alebo živé strechy – akokoľvek ich chcete nazvať, postupne získavajú svoje...
Zelená strecha si vyžaduje veľmi malú údržbu. Avšak nejakú starostlivosť predsa len potrebuje, najmä po...
Údržba zelenej strechy pred zimným obdobím je skutočne dôležitá, bez riadnej údržby nemá zelená strecha...
   – biosolárne strechy sú inteligentnou zelenou infraštruktúrou Mnoho ľudí žije v dojme, že strecha...
V súčasnej ekologickej dobe zelené strechy prichádzajú skutočne do kurzu, či už dochádza k realizáciám na strechách...
Výhoda zelenej strechy – zlepšenie energetickej hospodárnosti Minulý článok  predstavoval akýsi úvod do šetrenie peňazí...
Krátka odpoveď na túto otázku je „Áno“. Dlhá odpoveď je už trochu komplikovanejšia. Počiatočné náklady...