Polypropylénová rohož, ktorá je z obidvoch strán pokrytá polypropylénovou geotextíliou výborne prepúšťa vodu a zabezpečuje funkčnú drenáž zelenej strechy.

Drenážna vrstva je v skladbách často nahrádzaná filtračnou geotextíliou. Znížená drenážna schopnosť však môže mať za následok premočenie súvrstvia zelenej strechy a jej zníženú funkčnosť. 

Drenážna vrstva nezabezpečuje len kvalitné odvodnenie strechy, ale dostáva tiež ku koreňom vzduch. Preto sú naše zelené strechy krásne zelené aj po rokoch.

Drenážna a hydroakumulačná vrstva Sika Aquadrain

Zaujímavým materiálom, ktorí používame je aj vrstva Aquadrain od švajčiarskeho výrobcu Sika. Tento na prvý pohľad nenápadný materiál plní hneď tri funkcie: filtračnú, hydroakumulačnú aj drenážnu. 

Umožňuje rastlinám, aby sa zakorenili priamo do neho, čím zlepšuje ich prístup k vode. Svojou štruktúrou však prirodzene odvádza vodu po spáde strechy a zabezpečuje aj funkčnú drenáž. Výrobca dokonca odporúča aj použitie bez nopovej fólie.

Filtračná geotextília

Najekonomickejším riešením filtrácie je filtračná geotextília. Keď už sa rozhodnete pre použitie geotextílie, vždy zvoľte špeciálnu geotextíliu, ktorá je na tento účel stvorená. Takouto geotextíliou je napr. Typar SF40. Použitie obyčajnej geotextílie je nevhodné z dvoch dôvodov. Prvým je deformácia geotextílie. Kým geotextília Typar SF40 je pevná a nenaťahuje sa, klasická geotextília sa vie natiahnuť a tak sa pod tlakom substrátu vtlačí do nopovej fólie a znižuje jej akumulačnú kapacitu. Druhým dôvodom je nízka priepustnosť geotextílie. Klasická 300 g geotextília je dva krát hustejšia ako naša filtračná geotextília a veľmi rýchlo sa zanesie a znefunkční.