Údržba zelenej strechy pred zimou – ako na to

 

Údržba zelenej strechy pred zimným obdobím je skutočne dôležitá, bez riadnej údržby nemá zelená strecha šancu prosperovať a vyzerať čo najlepšie.

Pri zanedbávaní údržby hrozí dokonca vážne nebezpečenstvo dlhodobého poškodenia podkladových materiálov. S určitou pravdepodobnosťou môže dôjsť aj k strate účelu strechy – suchého interiéru.

Chceme zdôrazniť 3 kľúčové aspekty údržby, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie strechy počas zimnej sezóny.

 

Čistenie odtokov a odkvapov

Čistenie odtokov a odkvapov je dôležité po celý rok. Počas zimných mesiacov sa na vašej streche hromadí veľké množstvo vlhkosti a keď sa sneh a ľad topia, vytvárajú mimoriadny tlak na hydroizoláciu.

Ak drenážny systém strechy nefunguje efektívne, voda začne pretekať najslabšími bodmi hydroizolácie.

Aby sa zachovalo správne odtekanie vody zo strechy, musia sa skontrolovať odtoky a odkvapy strechy a musia sa odstrániť všetky zvyšky – najmä ak zelená strecha nemá drenážne kontrolné šachty.

 

Odstraňovanie snehu

Podobne ako u akejkoľvek typickej strechy, keď sa na zelenej streche začne hromadiť sneh, uistite sa, že je rovnomerne rozložený, aby sa predišlo prekročeniu limitov zaťaženia.

Miestam, kde existuje nebezpečenstvo nahromadenia veľkého množstva snehu na streche, sa musí pri odstraňovaní snehu venovať osobitná pozornosť – kvôli predikcii poškodenia zelenej strechy.

Odporúčame maximálne 20 cm vrstvu snehu. Pozor, ak chcete odstrániť akýkoľvek sneh, môžete narušiť rastliny a taktiež substrát!

Najlepším spôsobom odstránenia snehu zo zelenej strechy je odhadzovať sneh na okraj strechy, pričom vždy nezabudnite nechať nad zelenou strechou 4 cm vrstvu snehu.

 

Hydroizolácia

V prvých mesiacoch zimy je najvhodnejší čas na kontrolu „zákutí“ hydroizolácie vašej strechy. Skontrolujte tesnosť a prezrite si všetky prístupné body a uistite sa, že je všetko správne utesnené.

Predtým, ako sa na streche začne hromadiť sneh, skontrolujte, či vo všetkých častiach zelenej strechy nie je prítomná erózia vetrom alebo vodou.

 

Čo sa stane s rastlinami?

Rastliny v jednoduchosti môžeme rozdeliť do dvoch kategórii – tie, ktoré nemajú radi zimu ( napr. pelargónie a mnoho ďalších). Tie zahynú pri prvých príznakoch mrazu. Ostatné rastliny efektívne hibernujú, listy odumierajú a do príchodu jari sa pozeráte na holú zem.

Niektoré druhy rozchodníkov (sedum) spadajú do prvej kategórie a iné zas do druhej kategórie. Avšak väčšina druhov sedumu, ktoré sa používajú prežíva zimné počasie. V skutočnosti sú mrazuvzdorné až do -20 stupňov.

 

Čo si však môžete všimnúť na streche kde sa využívajú rozchodníky?

Strecha v zime mení farbu. Olistenie prechádza zo zelenej do červenohnedej farby.

Rozhodne to nie je nepríjemné a dokazuje to, že rastliny sú v dobrom stave. Zdravé rozchodníky majú určitý druh obranného mechanizmu, ktorý sa aktivuje, keď sú v strese. To isté sa deje aj počas veľmi suchého leta.

Keď prídu skutočné mrazy, červenohnedá farba sa zvýrazní a listy sa stávajú menšími – ako malé červené korálky.

Tiež si môžete všimnúť zmenu v štruktúre rastlinnej vrstvy na streche. Počas vegetačného obdobia rastlín sú listy veľké a tučné, nakoľko udržujú väčšie množstvo vody.

 

Na záver len dodáme, že zelená strecha určite nie je miestom, kde by ste v zime mali tráviť čas. Dúfame, že ste dokončili bežné údržbárske práce ešte pred začiatkom chladného počasia.

Keďže v ideálnych prípadoch nemusíte počas zimy so strechou nič robiť. Namiesto toho bude fungovať za vás. Ale určite nezabudnite na opätovné jarné údržbárske práce.

 

Zdroje:

https://blogs.reading.ac.uk

www.building.co.uk

https://www.turfonline.co.uk

http://www.greenrooftechnology.com