Kým klasická strecha neposkytuje možnosť akéhokoľvek využitia, zelená strecha ich ponúka množstvo. Zelenú strechu je možné využívať ako priestor pre relax, môžete ju využiť na piknik, čas strávený s rodinou, rôzne hry. Je to skrátka Váš súkromný park, navyše s krásnym výhľadom.

Na bytových domoch a verejných budovách môžu vznikať komunitné záhrady, je tu možné pestovať si vlastné lokálne potraviny: ovocie, zeleninu, bylinky,.. Možností je naozaj veľa, stačí trochu zapojiť svoju fantáziu.

Určite viete, koľko ste zaplatili za svoj pozemok, alebo aká je jeho hodnota v danej oblasti. Skúste si spočítať, o koľko peňazí „prídete“ tým, že strechu nebudete využívať.

Žena na zelenech streche