Nový využiteľný priestor

Kým klasická strecha neposkytuje možnosť akéhokoľvek využitia, zelená strecha ich ponúka množstvo. Zelenú strechu je možné využívať ako priestor pre relax, môžete ju využiť na piknik, čas strávený s rodinou, rôzne hry. Je to skrátka Váš súkromný park, navyše s krásnym výhľadom.

Na bytových domoch a verejných budovách môžu vznikať komunitné záhrady, je tu možné pestovať si vlastné lokálne potraviny: ovocie, zeleninu, bylinky,.. Možností je naozaj veľa, stačí trochu zapojiť svoju fantáziu.

Určite viete, koľko ste zaplatili za svoj pozemok, alebo aká je jeho hodnota v danej oblasti. Skúste si spočítať, o koľko peňazí „prídete“ tým, že strechu nebudete využívať.

Žena na zelenech streche