Aké sú plošné výhody zelených striech?

Toto boli výhody pre jednotlivcov. Teda tie, z ktorých môžete profitovať, aj keby ste mali zelenú strechu len Vy a nikto iný.

Avšak o nič menej zaujímavé sú aj výhody, ktoré plynú z plošného využitia zelených striech. Niekoľko miest v posledných rokoch zaviedlo nariadenia, podľa ktorých už musí byť každá nová strecha v meste zelená, alebo pokrytá solárnymi panelmi.

Prečítajte si ako sa pre tento krok rozhodlo mesto Kodaň. O niečo menej odvážny, ale stále obdivuhodný plán má Francúzsko.

Estetický efekt

Zelené strechy sú jedným z najlepších riešení pri prinášaní zelene do miest. Je pomerne ťažké v husto zastavanej oblasti nájsť miesto pre park.

Keď si však uvedomíme, že v každom meste sú tisícky metrov štvorcových úplne nevyužité, zrazu sa ozeleňovanie vôbec nezdá ako zložitá úloha.

Keby boli všetky ploché strechy v meste zelené, vyzeral by pohľad na mesto oveľa príjemnejšie.

Zmiernenie prehrievania miest

Veľké mestá trpia počas horúcich letných dní prehrievaním, ktoré je spôsobené rozpaľovaním veľkých plôch.

Tie teplo dlho akumulujú a ešte aj dlho po západe slnka zostávajú horúce. Ideálnym príkladom takýchto plôch sú strechy zaizolované asfaltovými pásmi.

Strechy pokryté rastlinami absorbujú slnečné žiarenie a zabraňujú tak akumulovaniu tepla. Ak by boli všetky strechy v mestách zelené, teplota miest by mohla klesnúť o 2 až 5°C.

Prečo zelená strecha?

Zníženie hluku

Vďaka vegetácií a substrátu dokážu zelené strechy dokážu znížiť hluk z dopravy a iných mestských aktivít nielen do vnútra ale aj do svojho okolia. Absorbujú zvukové vlny a pomáhajú znížiť odraz zvuku od povrchu strechy, vďaka čomu sa zvuk nešíri tak ďaleko.

Zníženie hluku môže mať pozitívny vplyv na zdravie a pohodu ľudí žijúcich v mestskom prostredí. Hluk môže spôsobovať stres, únavu a poruchy spánku a zelené strechy ho môžu pomôcť eliminovať a vytvoriť pokojnejšie a tichšie prostredie.

Zvýšenie biodiverzity

Zelené strechy poskytujú biotop pre rôzne rastliny a živočíchy, čím zvyšujú rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov v mestskom prostredí.

Zelené strechy môžu pomôcť prilákať rôzne druhy vtákov, včiel, motýľov a iných prospešných opeľovačov, ktoré sú dôležité pre ekosystém.

A popri tom ľuďom poskytnú príjemný priestor na pozorovanie prírody a relax.

Prečo zelená strecha?

Zachytávanie prachu a smogu

Nie je žiadnou novinkou, že vzduch v mestách má neporovnateľne nižšiu kvalitu, ako ten v prírode. Vo veľkých mestách už je problém so smogom neodškriepiteľný.

Napríklad v Pekingu už tvorí smog každodennú súčasť života a ľudia musia chodiť po vonku len minimálne, aj to s rúškami na tvári.

Viac zelene zachytí viac smogu a oxidu uhličitého, čím prispieva k zdravšiemu životnému prostrediu.

Odľahčenie kanalizácie a udržiavanie prirodzenej vlhkosti

Pri návalových dažďoch býva mestská kanalizácia často preťažená. Pri klasických strechách zrážková voda rýchlo stečie po krytine a voda je ihneď odvádzaná do kanalizácie. Tá následne vodu odvedie preč.

Teda takmer všetka voda, ktorá na mesto spadne je ihneď odvedená a v meste tak zostáva sotva pár percent. Zelené strechy dokážu väčšinu zrážok zadržať, a tak už mestská kanalizácie odvedie vodu len z chodníkov a ciest.

Voda zo zelených striech sa môže postupne prirodzene odparovať a tak sa zachová prirodzený cyklus vody.

Prečo zelená strecha?