Toto boli výhody pre jednotlivcov. Teda tie, z ktorých môžete profitovať, aj keby ste mali zelenú strechu len Vy a nikto iný. Avšak o nič menej zaujímavé sú aj výhody, ktoré plynú z plošného využitia zelených striech. Niekoľko miest v posledných rokoch zaviedlo nariadenia, podľa ktorých už musí byť každá nová strecha v meste zelená, alebo pokrytá solárnymi panelmi. O tom, ako sa pre tento krok rozhodlo mesto Kodaň si môžete prečítať tu. O niečo menej odvážny, ale stále obdivuhodný plán má Francúzsko tu.

Estetický efekt

Zelené strechy sú jedným z najlepších riešení pri prinášaní zelene do miest. Je pomerne ťažké v husto zastavanej oblasti nájsť miesto pre park. Keď si však uvedomíme, že v každom meste sú tisícky metrov štvorcových úplne nevyužité, zrazu sa ozeleňovanie vôbec nezdá ako zložitá úloha. Keby boli všetky ploché strechy v meste zelené, vyzeral by pohľad na mesto oveľa príjemnejšie.

Zmiernenie prehrievania miest

Veľké mestá trpia počas horúcich letných dní prehrievaním, ktoré je spôsobené rozpaľovaním veľkých plôch. Tie teplo dlho akumulujú a ešte aj dlho po západe slnka zostávajú horúce. Ideálnym príkladom takýchto plôch sú strechy zaizolované asfaltovými pásmi. Strechy pokryté rastlinami absorbujú slnečné žiarenie a zabraňujú tak akumulovaniu tepla. Ak by boli všetky strechy v mestách zelené, teplota miest by mohla klesnúť až o 2°C.

Prečo zelená strecha?

Zachytávanie prachu a smogu

Nie je žiadnou novinkou, že vzduch v mestách má neporovnateľne nižšiu kvalitu, ako ten v prírode. Vo veľkých mestách už je problém so smogom neodškriepiteľný. Napríklad v Pekingu už tvorí smog každodennú súčasť života a ľudia musia chodiť po vonku len minimálne, aj to s rúškami na tvári. Viac zelene zachytí viac smogu a oxidu uhličitého, čím prispieva k zdravšiemu životnému prostrediu.

Odľahčenie kanalizácie a udržiavanie prirodzenej vlhkosti

Pri návalových dažďoch býva mestská kanalizácia často preťažená. Pri klasických strechách zrážková voda rýchlo stečie po krytine a voda je ihneď odvádzaná do kanalizácie. Tá následne vodu odvedie preč. Teda takmer všetka voda, ktorá na mesto spadne je ihneď odvedená a v meste tak zostáva sotva pár percent. Zelené strechy dokážu väčšinu zrážok zadržať, a tak už mestská kanalizácie odvedie vodu len z chodníkov a ciest. Voda zo zelených striech sa môže postupne prirodzene odparovať a tak sa zachová prirodzený cyklus vody.

Prečo zelená strecha?

Zachytávanie prachu a smogu

Nie je žiadnou novinkou, že vzduch v mestách má neporovnateľne nižšiu kvalitu, ako ten v prírode. Vo veľkých mestách už je problém so smogom neodškriepiteľný. Napríklad v Pekingu už tvorí smog každodennú súčasť života a ľudia musia chodiť po vonku len minimálne, aj to s rúškami na tvári. Viac zelene zachytí viac smogu a oxidu uhličitého, čím prispieva k zdravšiemu životnému prostrediu.

Odľahčenie kanalizácie a udržiavanie prirodzenej vlhkosti

Pri návalových dažďoch býva mestská kanalizácia často preťažená. Pri klasických strechách zrážková voda rýchlo stečie po krytine a voda je ihneď odvádzaná do kanalizácie. Tá následne vodu odvedie preč. Teda takmer všetka voda, ktorá na mesto spadne je ihneď odvedená a v meste tak zostáva sotva pár percent. Zelené strechy dokážu väčšinu zrážok zadržať, a tak už mestská kanalizácie odvedie vodu len z chodníkov a ciest. Voda zo zelených striech sa môže postupne prirodzene odparovať a tak sa zachová prirodzený cyklus vody.

Prečo zelená strecha?