Vegetačná zelená strecha – cena

Takmer každá zelená strecha je unikátna a robená na mieru. Preto nie je možné jednoducho určiť cenu bez toho, aby sme poznali jej špecifiká. Na cenu vplýva veľké množstvo faktorov, ktoré môžu značne ovplyvniť cenu.

Ak máte záujem o presnú cenu zelenej strechy na Vašom projekte, kontaktujte nás a požiadajte o cenovú ponuku.

Pre čo najpresnejšiu cenu potrebujeme:

  • Pôdorys strechy
  • Rez strechy
  • Výšku stavby
  • Prístup k stavbe s nákladným autom
  • Lokalitu
  • Predpokladaný čas realizácie
  • Osobitné požiadavky
  • Máte záujem aj o izoláciu strechy?

Ak Vás predbežne zaujíma len orientačná cena, ušetríme Vám čas. Keď hovoríme o cene zelenej strechy, hovoríme o vrstvách nad hydroizolačnou fóliou, keďže po túto vrstvu je strecha takmer totožná s každou inou plochou strechou.

Pri výpočte rátame s plochou 100 m2.

Šikmá zelená strecha

od 70 € / m2

Žena na zelenej streche

od 80 € / m2