Zelená strecha funguje aj ako biofilter

Zelené strechy, známe svojimi estetickými a ekologickými prínosmi, fungujú aj ako efektívne biofiltre.

Biofilter je systém, ktorý využíva živé rastliny a substrát na filtráciu a čistenie vzduchu a dažďovej vody.

Rastliny na streche zachytávajú prach a škodlivé látky v ovzduší. Prirodzene pohlcujú CO2 a produkujú kyslík, čím robia prostredie oveľa príjemnejším.

Netreba tiež zabúdať na fakt, že zníženie potreby termoregulácie prispieva k úspore energií, ktoré nie je potrebné vyrobiť a teda ide o ďalšiu úsporu emisií.

biofilter