Výhoda zelenej strechy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

I. časť článku predstavovala akýsi úvod do šetrenia peňazí zelenou strechou, taktiež sme rozobrali tému zelená strecha a voda, dnes sa pozrieme na ďalší významný aspekt šetrenia = ENERGIE.

Energetická hospodárnosť je kľúčovou výhodou zelených striech. Zelená strecha má pozitívny vplyv na energetickú bilanciu v rámci danej budovy. Tento fakt je veľmi dôležitý v prípade ak má budova zlú izoláciu, či slabé vetranie. Dochádza k častejšiemu využívaniu klimatizácie a tým k zvýšeniu spotreby energie. Úloha rastlín na streche vášho domu je zníženie nákladov na chladenie počas horúcich letných mesiacov, či na kúrenie počas tých zimných.

 

Rastliny a zeleň pomáhajú absorbovať slnečné lúče a pridávajú ďalšiu vrstvu ochrany medzi UV lúčmi a membránou vašej strechy. To pomôže udržať váš dom chladnejší a klimatizácia nebude musieť pracovať na plný výkon.

 

Teplota hydroizolačnej fólie pod zelenými strechami

Štúdia z Nottingham Trent University ukázala, že teplota hydroizolačnej fólie pod zelenou strechou je výrazne nižšia, než keď je fólia vystavená priamemu slnečnému žiareniu

Obdobie Zima Leto
Priemerná teplota [°C] 0 18,4
Teplota pod obyčajnou strechou [°C] 0,2 32
Teplota pod zelenou strechou [°C] 4,7 17,4

Zdroj: Nottingham Trent University

 

Počas jarných a letných teplôt je na bežnej streche teplota priemerne 45 °C, pričom dochádza k vysokému kolísaniu teplôt.

Pod zelenou strechou je však kolísanie len približne 6 °C. Zelená strecha chráni fóliu pred účinkami UV žiarenia, mrazu a slnečného žiarenia. Dôležité je tiež to, že sa tým zmierňuje tok tepla cez budovu tienením, zvýšenou izoláciou a určitú úlohu zohráva aj tepelná masa – pôda a rastliny odvádzajú teplo späť do atmosféry.

 

Zelené strechy a energetická hospodárnosť

Je veľmi zložité poskytnúť presnú hodnotu úspor zelenou strechou. Spôsobené je to tým, že zelené strechy sú dynamické systémy a ich vlastnosti sa v priebehu roka menia.

Nedávna štúdia domov s plochými strechami v severovýchodnom Nemecku naznačuje, že v zime dochádza k úspore na účtoch za palivo približne 3-10%. Výsledky štúdie za päť rokov naznačujú, že v zime je maximálna úspora 6,8 kWh/m2 (1,5kg emisií CO2/m2) a minimálna úspora 2,0 kWh/m2 (0,44 kg emisií CO2/m2) počas zimy.

Štúdia v Ottawe zase udáva ušetrenie na spotrebe energie v rozmedzí 6 kWh – 8 kWh. Rastliny a pôda zelenej strechy však v určitom prípade zmenili tok tepla a znížili priemernú dennú spotrebu energie na menej ako 2 kWh, čím došlo k zníženiu o viac ako 75 %.

 

Mesto Toronto odhaduje, že ochladením prostredníctvom rozsiahlejšej mestskej zelene by došlo k priamym úsporám energie na celom svete až do výšky 22 miliónov USD. To zodpovedá 4,15 kWh / m2 ročne (úspora emisií CO2 1,7 kg / m2). Nastalo by tým zníženie spotreby energie až 114,6 MW, čo by viedlo k zníženiu fosílnych palív o 56 300 ton ročne.

Štúdie Environment Canada ukázali, že horné poschodie budovy so zelenou strechou pravdepodobne ušetrí 20% svojej spotreby energie znížením potreby chladenia, štúdia tiež vypočítala určité ušetrenie aj na poschodiach pod najvyšším poschodím.

Ak je budova päť alebo viac poschodová, celkové letné úspory by boli 6% a pri dvojpodlažnej budove by celkové letné úspory boli medzi 10 – 12%.

Štúdie v Chicagu odhadla, že s celkovým zazelenením strechy mesta by sa mohla každoročne ušetriť energia v hodnote 100 miliónov USD vďaka zníženému dopytu po klimatizácii. To by viedlo k zníženiu dopytu rádovo o 720 MW.

 

Príklad úspory energie pre dom nachádzajúci sa na východnom Slovensku:

Priemerná ročná úspora zelenej strechy: 3 – 4,15 kWh / m2

Plocha strechy: 100 m2

Celková úspora v kWh: 100 m2 x 3 – 4,15kWh/m2 = 300 – 415 kWh

Sadzba za elektrinu počítaná pre DD2

Cena za dodávku elektriny 1 kWh +  Cena za kWh –  0,0664 €+ 0,1447 € = 0,21 €

Celková ušetrená cena: 0,21€ x 300 – 415 kWh = 63 – 87,15 €

 

Na bežnom rodinnom dome je teda možné ušetriť iba na elektrickej energii 63 až 87,15 € za rok.

Ak by sme počítali s úsporou, ktorú uvádza štúdia v Ottawe, teda 6-8 kWh tak by bola úspora dokonca medzi 126 a 168 € za rok. Finančná úspora sa teda určite prejaví.

Chcete ušetriť aj vy na vašej streche? Či už bývate v dome alebo v paneláku?

Nezáväzne nás kontaktujte a my sa s vami obratom spojíme.

 

Zdroje:

www.livingroofs.org/energy-conservation/

https://www.gsa.gov/cdnstatic/Cost_Benefit_Analysis.pdf

https://home.howstuffworks.com/green-living/green-roof-save-money.htm?fbclid=IwAR2NxwvEdDJ8niKUg4NzXyTWl3nlr35t0gny2uEfxacWh304I4evqJ5-1-I

Feng H. a kol., 2018, Economic Benefits and Costs of Green Roofs, In Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability, pp.307-318

Mahdiyar, A. a kol., 2016. Probabilistic private cost-benefit analysis for green roof installation: a monte carlo simulation approach. In Urban For. Urban Gree. 20, 317327.