Výhoda zelenej strechy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Minulý článok  predstavoval akýsi úvod do šetrenie peňazí zelenou strechou, taktiež sme rozobrali tému zelená strecha a voda, dnes sa pozrieme na ďalší významný aspekt šetrenia = ENERGIU.

Energetická hospodárnosť je kľúčovou výhodou zelených striech. Zelená strecha má pozitívny vplyv na energetickú bilanciu v rámci danej budovy. Tento fakt je veľmi dôležitý v prípade ak má budova zlú izoláciu, či slabé vetranie. Dochádza k častejšiemu využívaniu klimatizácie a tým k zvýšeniu spotreby energie. Bohužiaľ rastliny na streche vášho domu nebudú produkovať energiu – ale ich úlohou je zníženie nákladov na chladenie počas horúcich letných mesiacov, či na kúrenie počas tých zimných. Rastliny a zeleň pomáhajú absorbovať slnečné lúče a pridávajú ďalšiu vrstvu ochrany medzi UV lúčmi a membránou vašej strechy. To pomôže udržať váš dom chladnejší, takže klimatizácia nebude musieť pracovať tak naplno.

 

Teplota hydroizolačnej fólie pod zelenými strechami

Rôzne štúdie ukázali, že teplota fólie pod zelenou strechou je nižšia, než keď je fólia vystavená priamemu slnečnému žiareniu

Obdobie Zima Leto
Priemerná teplota [°C] 0 18,4
Teplota pod obyčajnou strechou [°C] 0,2 32
Teplota pod zelenou strechou [°C] 4,7 17,4

Zdroj: Nottingham Trent University

Počas jarných a letných teplôt je  na bežnej streche teplota rádovo 45 ° C, pričom dochádza k mnohonásobnému kolísaniu teplôt. Pod zelenou strechou však kolísanie je rádovo len približne 6° C. Zelená strecha chráni fóliu pred účinkami UV žiarenia, mrazu a slnečného žiarenia. Dôležité je tiež to, že sa tým zmierňuje tok tepla cez budovu tienením, zvýšenou izoláciou a určitú úlohu zohráva aj tepelná masa – pôda a rastliny odvádzajú teplo späť do atmosféry.

 

Zelené strechy a energetická hospodárnosť

Je veľmi zložité poskytnúť presnú hodnotu úspor zelenou strechou. Spôsobené je to tým, že zelené strechy sú dynamické systémy a ich vlastnosti sa v priebehu roka menia. Štúdie v Nemecku poskytli rôzne odhady. Nedávna štúdia domov s plochými strechami v severovýchodnom Nemecku naznačuje, že v zime dochádza k úspore na účtoch za palivo približne 3-10% . Výsledky štúdie za päť rokov naznačujú, že v zime je maximálna úspora 6,8 kWh/m2 (1,5kg emisií CO2/m2) a minimálna úspora 2,0 kWh/m2 (0,44 kg emisií CO2/m2) počas zimy.  Štúdia v Ottawe zase udáva ušetrenie na spotrebe energie v rozmedzí 6 kWh – 8 kWh. Rastliny a pôda zelenej strechy však v určitom prípade zmenili tok tepla a znížili priemernú dennú spotrebu energie na menej ako 2 kWh, čím došlo k zníženiu o viac ako 75 %.

Mesto Toronto odhaduje, že ochladením prostredníctvom rozsiahlejšej mestskej zelene by došlo k priamym úsporám energie na celom svete až do výšky 22 miliónov USD. To zodpovedá 4,15 kWh / m2 ročne (úspora emisií CO2 1,7 kg / m2). Nastalo by tým zníženie spotreby energie až 114,6 MW, čo by viedlo k zníženiu fosílnych palív o 56 300 ton ročne.

Štúdie Environment Canada ukázali, že horné poschodie budovy so zelenou strechou pravdepodobne ušetrí 20% svojej spotreby energie znížením potreby chladenia, štúdia tiež vypočítala určité ušetrenie aj na poschodiach pod najvyšším poschodím. Ak je budova päť alebo viac poschodová, celkové letné úspory by boli 6% a pri dvojpodlažnej budove by celkové letné úspory boli medzi 10 – 12%. Štúdie v Chicagu odhadla, že s celkovým zazelenením strechy mesta by sa mohla každoročne ušetriť energia v hodnote 100 miliónov USD vďaka zníženému dopytu po klimatizácii. To by viedlo k zníženiu dopytu rádovo o 720 MW.

Dosť ale bolo teórie, radšej si uvedieme príklad pre dom nachádzajúci sa na východnom Slovensku.

Priemerná ročná úspora zelenej strechy: 3 – 4,15 kWh / m2

Plocha strechy: 100 m2

Celková úspora v kWh: 100 m2 x 3 – 4,15kWh/m2 = 300 – 415 kWh

Sadzba za elektrinu počítaná pre DD2

Cena za dodávku elektriny 1 kWh +  Cena za kWh –  0,0664 €+ 0,1447 € = 0,21 €

Celková ušetrená cena: 0,21€ x 300 – 415 kWh = 63 – 87,15 €

Na bežnom rodinnom dome je teda možné ušetriť iba na elektrickej energii 63-87,15 € za rok. Ak by sme počítali s úsporou, ktorú uvádza štúdia v Ottawe, teda 6-8 kWh tak by bola úspora dokonca 126-168€. Finančná úspora sa teda určite prejaví.  Témou zelené strechy a úspora sa budeme zaoberať aj naďalej. Máte sa na čo tešiť J

 

Zdroje

https://livingroofs.org/energy-conservation/

https://www.gsa.gov/cdnstatic/Cost_Benefit_Analysis.pdf

https://home.howstuffworks.com/green-living/green-roof-save-money.htm?fbclid=IwAR2NxwvEdDJ8niKUg4NzXyTWl3nlr35t0gny2uEfxacWh304I4evqJ5-1-I

Feng H. a kol., 2018, Economic Benefits and Costs of Green Roofs, In Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability, pp.307-318

Mahdiyar, A. a kol., 2016. Probabilistic private cost-benefit analysis for green roof installation: a monte carlo simulation approach. In Urban For. Urban Gree. 20, 317327.