Krátka odpoveď na túto otázku je „Áno“. Dlhá odpoveď je už trochu komplikovanejšia. Počiatočné náklady na inštaláciu zelenej strechy sú oveľa drahšie ako náklady na iné spôsoby zastrešenia. Strecha musí obsahovať viac komponentov, ktoré dokážu udržať vegetáciu živú a zároveň ochránia váš dom pred živlami. Časom by však výhody zelenej strechy mohli pomôcť ušetriť peniaze a taktiež chrániť životné prostredie. A práve na to sa mnohí ľudia pozerajú ako na investíciu. Zelená strecha môže ušetriť peniaze za váš účet za elektrinu, ale touto témou sa budeme zaoberať v našom ďalšom článku.

Ďalším aspektom šetrenia peňazí je ich životnosť. „Normálne“ strechy sa znehodnocujú a musia byť vymenené. Zelené strechy sa tiež ničia, ale oveľa pomalšie. K zvýšeniu životnosti strechy dochádza vďaka eliminácii denných výkyvov teplôt, či už dochádza k ochrane pred UV žiarením a tepelným stresom. Štúdie odhalili, že životnosť strešnej membrány sa dá ľahko predĺžiť až 40 či 50 rokov (Clark a kol., 2008), zatiaľ čo životnosť konvenčných striech sa pohybuje od 10 do 30 rokov (Oberndorfer a kol., 2007).

Zelená strecha vám môže tiež ušetriť peniaze pri zachytávaní dažďovej vody, keďže môže absorbovať obrovské množstvo dažďa – podrobnejší výpočet ušetrenia je v tomto článku o čosi nižšie. Niektoré strechy zachytia dokonca aj 100 % vody. Ak premýšľate nad inštaláciou zelenej strechy je najlepšie premýšľať nad dlhodobými výhodami. Tým, že míňate viac peňazí dopredu, môžete ušetriť peniaze neskôr. Keďže sa zelené strechy stávajú stále populárnejšími, pomocnú ruku pri výstavbe sa snaží poskytnúť aj vláda pomocou ponúkaných dotácii. (Driscoll a kol., 2015; Beecham a Razzaghmanesh, 2015).

Výskum v meste Portland (City of Portland, 2008) zistil, že ročné náklady len na odvedenie dažďovej vody dopadajúcej na nepriepustné povrchy sú až 30€ len na m2. Taktiež prišli na to že zelené strechy dokážu ročne ušetriť 15-28€/m2 znížením poplatkov za správu verejnej infraštruktúry.

Ušetríte dokonca aj na vode

Zavedenie zelenej strechy značne ovplyvní vaše poplatky za množstvo odvedenej zrážkovej vody. Keďže zelená strecha zadrží takmer všetky zrážky a počas jedného dažďa je schopná absorbovať až približne 20 mm zrážok na m2. Je možné podať si žiadosť o zníženie, alebo úplné zrušenie fakturácie za odvod vôd z povrchového odtoku. Ako majiteľ sa môžete rozhodnúť, či budete zrážkovú vodu odvádzať do kanalizácie, alebo sa postará o jej odvedenie na svojom pozemku pomocou vsakovacieho zariadenia.

Ak by ste sa rozhodli pre odvádzanie vody do kanalizácie, ušetril by ste pomocou zelenej strechy takmer polovicu. Súčiniteľ odtoku pri bežných strechách je 0,9. Pri zelenej streche je to 0,5. Uvedieme si príklad pre strechu v Bratislave:

Bežná strecha

Plocha: 100 m2

Ročný úhrn zrážok: 742,9 mm = 0,7429 m

Cena stočného pre rok 2019: 1,1844 s DPH

Stočné za: 100 x 0,7429 x 0,9 = 66,86 m3

Celková cena za stočné: 1,1844 x 66,86 = 79,19 €

 

Zelená strecha

Plocha: 100 m2

Ročný úhrn zrážok: 742,9 mm = 0,7429 m

Cena stočného pre rok 2019: 1,1844 s DPH

Stočné za: 100 x 0,7429 x 0,5 = 37,14 m3

Celková cena za stočné: 1,1844 x 37,14 = 43,99 €

Na bežnom rodinnom dome je teda možné ušetriť iba na stočnom 35,2 € za rok. Finančná úspora sa však určite prejaví aj na nákladoch za kúrenie a klimatizáciu, avšak témou zelené strechy a energetická hospodárnosť sa budeme zaoberať nabudúce, určite sa máte na čo tešiť.

Zdroje

https://home.howstuffworks.com/green-living/green-roof-save-money.htm?fbclid=IwAR2NxwvEdDJ8niKUg4NzXyTWl3nlr35t0gny2uEfxacWh304I4evqJ5-1-I

Beecham, S., Razzaghmanesh, M., 2015. Water quality and quantity investigation of green roofs

in a dry climate., Water Res., 70. 370-384.

Clark, C. a kol., 2008. Green roof valuation: a probabilistic economic analysis of environmental benefits. Environmental Science and Technology, American Chemical Society, Department of Civil and Environmental Engineering, College of Engineering, 42(6), 2155 – 2161.

Driscoll, C.T. a kol. 2015. Green Infrastructure: Lessons from Science and Practice.

Oberndorfer, E. a kol., 2007. Green roofs as urban ecosystems: ecological structures, functions, and services. BioScience, 57 (10), 823

City of Portland, 2008. Oregon Cost benefit evaluation of Ecoroofs.  https://www.portlandoregon.gov/bes/article/261053