Každá novo projektovaná stavba na Slovensku bude musieť mať na časti svojej strechy nasadenú zeleň. Podľa nového zákona bude musieť majiteľ na streche vysadiť zeleň. Nemusí však pokrývať celú plochu strechy, zvyšnú časť je možné využiť pre uloženie fotovoltaických panelov.

Už dávnejšie sa pre tento odvážny krok rozhodli niektoré mestá ako Toronto alebo Kodaň. Slovensko je však prvou krajinou, ktorá je zelenej architektúre natoľko otvorená, že sa to stáva povinnosťou pre každú stavbu s plochou strechou vo všetkých mestách aj obciach.

Každodenné problémy

Na celom svete môžeme sledovať množstvo narastajúcich búrok, rýchlych povodní, či naopak vysychanie riek a jazier, veľké poľnohospodárske škody.

Podľa scenárov odborníkov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa do roku 2045 môže napríklad v povodí Hornádu, kam patria aj Košice s predmestiami, vyskytnúť hydrologické sucho trvajúce nepretržite až 180 dní.

V okolí Bratislavy naopak hrozia veľké povodne, ktoré môžu ohroziť dokonca statiku vodného diela Gabčíkovo.

Urbanizácia v mestách a obciach vedie k rýchlej strate priepustných povrchov, kde dochádza k masívnemu odtoku vody. Z toho vyplýva, že kanalizačné systémy musia zvládnuť väčšie množstvo vody ako v predchádzajúcich desaťročiach.

Technológie zelenej infraštruktúry sa dnes bežne odporúčajú na riešenie extrémnych poveternostných javov, riešením sú vodozádržné plochy.

Zadržiava vodu

Zelené strechy výrazne napomáhajú pri spomaľovaní odtoku dažďovej vody do kanalizácie. Sú schopné akumulovať dažďovú vodu, pričom absorbujú 50 až 80 % zrážok.

Voda v súvrství zelenej strechy chladí budovu a zároveň šetrí energiu potrebnú na klimatizovanie. Dochádza k zvyšovaniu vlhkosti v ovzduší a taktiež k zníženiu rizika požiaru.

Nové budovy v slovenských obciach či mestách budú musieť mať po novom aspoň čiastočne tzv. zelené strechy. Tento týždeň to schválil slovenský parlament v zrýchlenom konaní, napísala o tom agentúra TARS.

Pôvodne mal zákon prikazovať pokrývať celé strechy aj fasády nových budov. Slovenskí poslanci však nakoniec ustúpili a schválili povinné len zelené strechy, pričom povrch fasády si majitelia budov môžu stále vybrať podľa svojho uváženia.

Ako už zrejme tušíte, ide len o náš malý prvoaprílový žart 🙂

Avšak to, že zelená strecha je to najlepšie, čo môže Váš domov mať, ostáva neotrasiteľnou pravdou.

Ak potrebujete tiež realizovať zelenú strechu, neváhajte sa na nás obrátiť, sme tu pre Vás ! 🙂

 

Zdroje: dennikn.sk; greenpeace.org