Každodenne môžeme sledovať množstvo narastajúcich búrok, rýchlych povodní, či naopak vysychanie riek a jazier, veľké poľnohospodárske škody.

Urbanizácia v mestách a obciach vedie k rýchlej strate priepustných povrchov, kde dochádza k voľnému odtoku vody. Z toho vyplýva, že dažďová voda a kanalizačné systémy musia zvládnuť väčšie množstvo vody ako v predchádzajúcich desaťročiach.

Mestá sú zle vybavené na to, aby sa vyrovnávali s týmito bezprecedentnými množstvami zrážok kvôli ich nedostatočnej a zastaralej infraštruktúre dažďovej vody. V období silných dažďov môže množstvo dažďovej vody v kanalizácii presiahnuť maximálnu kapacitu a pretekať do ulíc, jazier či riek.

Cieľom je teda zabrániť povodniam v centrálnych oblastiach. Technológie zelenej infraštruktúry sa dnes bežne odporúčajú na riešenie extrémnych poveternostných javov, riešením sú vodozádržné plochy.

Štúdia vypracovaná inžinierom University of Toronto Jenny Hill a spol.  v laboratóriu Green Test Innovation Testing Lab ( GRIT Lab ) ukázala, že zelené strechy majú schopnosť zachytiť v priemere 70% zrážok v danom čase, čím sa zmierni  množstvo dažďovej vody v podzemných systémoch a dôjde k uvoľňovaniu dažďovej vody späť do atmosféry.

Okrem toho globálny nárast teplôt súvisí s nárastom extrémnych poveternostných udalostí na celom svete, ak globálne otepľovanie nebude pod kontrolou podmienky môžu byť ešte horšie.

Teda opačnou mincou súčasnej doby je sucho, ktoré ohrozuje celú planétu a jeho dôsledky zažívame už dnes. Sucho je momentálne veľký problém, a to nielen na Slovensku. Jeho nepriaznivé dôsledky sú každým rokom viditeľnejšie a citeľnejšie pre každého z nás. Každý  z nás vie a môže prispieť k boju proti suchu. Napríklad zberom dažďovej vody do záhradných nádrží, splachovaním úžitkovou a nie pitnou vodou a celkovým šetrením vody v domácnosti. Rovnako zeleň v mestách a v obciach je najefektívnejší prirodzený spôsob boja proti suchu. Extenzívne rúbanie lesov, betónovanie a utláčanie pôdy priamy dopad na každoročne sa zhoršujúce sucho. Pripravili sme si teda pre vás článok kde vám priblížime aké možnosti súčasná doba ponúka, pri riešení týchto problémov.

Dažďová záhrada je určená na zber dažďovej vody, následne spomaľuje odtok vody z prostredia, čím sa zväčšia možnosti jej absorpcie do pôdy. Môže teda byť nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia. Touto záhradou sa rozhodli riešiť prebytok dažďovej vody a následné problémy so záplavami v bratislavskej mestskej časti Jarovce v oblasti medzi ulicami Ovocná, Kôstková a Palmová.

Ďalším riešením sú vegetačné steny – vertikálne záhrady, výhodou je farebná rozmanitosť povrchu a zvýšenie úžitkovej hodnoty budovy, nehorľavosť, zlepšujú mikroklímu prostredia a ochladzujú teplotu ovzdušia, avšak ponúkajú mnoho ďalších výhôd.

Riešením sú aj nám dobre známe zelené strechy vykazujúce nesporné stavebno – fyzikálne, ekologické a aj ekonomické prednosti.

Ďalšími možnosťami ako spraviť našu zem zelenšou a lepšou sú zberné jazierka, povrchové nádrže, podzemné nádrže či umelo vytvorené mokrade.

Ministerstvo životného prostredia umožňuje obciam a mestám realizovať opatrenia na lepšiu manipuláciu a zadržiavanie dažďovej vody. Zapojte sa do výzvy číslo 40 cez Operačný program kvalita životného prostredia. Výzva je zameraná na implementáciu vodozádržných opatrení. Viac na www.op-kzp.sk

Viac informácií nájdete na www.protisuchu.sk. Povedzte to starostovi!